แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์กล้องเว็บแคม สำหรับการเรียนและการสอบออนไลน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์กล้องเว็บแคม สำหรับการเรียนและการสอบออนไลน์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์กล้องเว็บแคม สำหรับการเรียนและการสอบออนไลน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์กล้องเว็บแคม
สำหรับการเรียนและการสอบออนไลน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ