แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 รอบที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 รอบที่ 6 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 รอบที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3) รอบที่ 6
กรุณา คลิก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1626425523.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3) รอบที่ 5
กรุณา คลิก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1623919903.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3) รอบที่ 4
กรุณา คลิก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1621321922.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3) รอบที่ 3
กรุณา คลิก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1618914626.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3) รอบที่ 2
กรุณา คลิก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1615864174.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3) รอบที่ 1
กรุณา คลิก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1613633379.pdf

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ กำหนดการรับสมัคร ดังนี้

>>> สำหรับผู้ไม่มีวุฒินิติศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.
>>> สำหรับผู้มีวุฒินิติศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น

จำนวนเปิดรับสมัคร 60 ท่าน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมร่วม 46 ท่าน
เหลือที่นั่งเพียง 14 ท่าน

>>>>สมัครออนไลน์คลิก https://cmu.to/cVCFF<<<<


ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมรอบต่อไป ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 64

***กำหนดการลงทะเบียน***
คลิก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1623920512.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31812

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ