แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่องรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 35 ทุนทุนละ 3,000 บาท นั้น
บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
จำนวน 24 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้(รายละเอียดอยู่ในไฟล์ประกอบข่าว)ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ดาวน์โหลดใบบันทึกการปฏิบัติงานได้ที่ https://bit.ly/2SNnzS2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-942919

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ