แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมการประชุม the International Human Right Conference on (Elimination Violence Against Women & Children, Human Trafficking and Child Abuse)

ขอเชิญร่วมการประชุม the International Human Right Conference on (Elimination Violence Against Women & Children, Human Trafficking and Child Abuse) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมการประชุม the International Human Right Conference on  (Elimination Violence Against Women & Children, Human Trafficking and Child Abuse)

ด้วย The Conference Committee of the International Society for Human Rights (ISHR) จะจัดการประชุม the International Human Right Conference on ( Elimination Violence Against Women & Children , Human Trafficking and Child Abuse) เป็นการประชุมเพื่อขจัดความรุนแรงในสตรีและเด็ก การค้ามนุษย์ และการล่วงละเมิดในเด็ก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2564 ที่เมือง Boston ในมลรัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา และระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2564ที่เมือง Saint Louis ประเทศ Senegal โดยการอุปถัมภ์ของ International Society for Human Rights (ISHR) จึงขอเชิญผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมได้ที่ Email: ishr.international@usa.com

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ