แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3)

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3)

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3)

กรุณา คลิก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1623920512.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ