แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การบรรยายทุน ERASMUS+ ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์การบรรยายทุน ERASMUS+ ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การบรรยายทุน ERASMUS+ ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายทุน ERASMUS+ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ ERASMUS Gateway to European Scholarships and Capacity Building Projects ซึ่งรวบรวมข้อมูลการศึกษาประเภทต่างๆ และทุนสนับสนุนทางวิชาการเพื่อสนับสนุนโรงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในยุโรป

ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน-25 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
รายละเอียดตามปรากฏในเอกสารดังแนบ

ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการดังกล่าว ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjLgEYG8cvc3jPZ6LVa5Cre1WPvMC-GdQOQeKtXlV8t08mYA/viewformคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ