แสดงรายละเอียดข่าวสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการ ดาวน์โหลด Antivirus ฟรี สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช.

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการ ดาวน์โหลด Antivirus ฟรี สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการ ดาวน์โหลด Antivirus ฟรี สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช.

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการ ดาวน์โหลด Antivirus ฟรี สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช.
เพื่อรักษาความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวให้พีซีของคุณ และหยุดยั้งภัยคุกคามก่อนที่คุณจะได้รับผลกระทบ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษา https://cmu.to/bitdefender
บุคลากร https://cmu.to/eset
สอบถามเพิ่มเติม 053-943800 กด 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ