แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ KUEP-Online 2021-2022

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ KUEP-Online 2021-2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ KUEP-Online 2021-2022

ด้วย Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ KUEP-Online 2021-2022

โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1.มีผลการเรียนดี
2.มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษในระดับดี
- ผู้ที่ลงเรียนในรายวิชาที่การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ต้องมีคะแนน JPLT ไม่ต่ำกว่า N2
- ผู้ที่ลงเรียนในรายวิชาที่การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC Listening & Reading Test700, TOEFL-iBT 72, TOEFL-PBT 527, IELTS 5.5., หรือ Cambridge English 160

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

-->> ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cutt.ly/onEuU3W
รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ช่วงเริ่มโครงการ (แบ่งเป็น 2 ช่วง)
- ตุลาคม 2564 หมดเขตส่งใบสมัคร 14 มิถุนายน 2564 (ก่อน 15.00 น.)  
- ธันวาคม 2564  หมดเขตส่งใบสมัคร 29 กรกฎาคม 2564

-->> ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันเวลาข้างต้นเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ