แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Soramitsu 2021 จัดโดย Nara Women’s University (หมดเขต 18 มิ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Soramitsu 2021 จัดโดย Nara Women’s University (หมดเขต 18 มิ.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Soramitsu 2021 จัดโดย Nara Women’s University (หมดเขต 18 มิ.ย. 2564)

ด้วย Nara Women’s University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Online Japanese Program SORAMITSU 2021 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2564 นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีผล JPLT ระดับ N3 ขึ้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้โดยตรงที่ summer-iec@cc.nara-wu.ac หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่
http://www.nara-wu.ac.jp/iec/int/ja/study/short_program/soramitsu/index.html


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ