แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มช. ทั้งชาวไทยและต่างชาติ แสดงความจำนงขอรับการฉีดวัคซีน COVID -19 ที่ระบบ “มช. พร้อมฉีด” รอบ 2 และ 3

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มช. ทั้งชาวไทยและต่างชาติ แสดงความจำนงขอรับการฉีดวัคซีน COVID -19 ที่ระบบ “มช. พร้อมฉีด” รอบ 2 และ 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มช. ทั้งชาวไทยและต่างชาติ แสดงความจำนงขอรับการฉีดวัคซีน COVID -19 ที่ระบบ “มช. พร้อมฉีด” รอบ 2 และ 3

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มช.
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
แสดงความจำนงขอรับการฉีดวัคซีน COVID -19
ที่ระบบ “มช. พร้อมฉีด” รอบ 2 และ 3
https://www.cm-healthcare.net/cmucovidvaccine/
.
โดยสามารถลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ Passport Number กรณีชาวต่างชาติ
หากไม่มีเลขบัตรประชาชน หรือเลขพาสปอร์ต
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลกลางในระบบ
โปรดติดต่อหัวหน้าส่วนงานที่ท่านสังกัด
เพื่อแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเข้าไปในฐานข้อมูลกลาง
เพื่อให้ท่านมาลงทะเบียนใหม่ได้
.
รอบที่ 2 ลงทะเบียน วันที่ 1-14 มิถุนายน 2564
สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
.
รอบที่ 3 ลงทะเบียน วันที่ 20-30 มิถุนายน 2564
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
.
สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้ลงทะเบียนใน Application อื่นไปแล้ว
สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์
หรือยกเลิกสิทธิ์การฉีดวัคซีน
กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
.
ทั้งนี้ จะมีการแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนและชนิดวัคซีนให้ทราบอีกครั้ง
หลังจากที่ได้รับการจัดสรรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
.
ข้อมูลเพิ่มเติมขอให้อาจารย์หรือบุคลากร
ติดต่อหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด
ส่วนนักศึกษาสอบถามรายละเอียดได้ที่
Inbox Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.facebook.com/sddcmu
.
ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ปกป้องตัวเองและคนรอบข้าง
เอาชนะ COVID -19 ไปด้วยกัน
.
#CMUCare
#Together, we win.
--------------------------
Inviting CMU teachers, staff, and students to receive a vaccination for COVID-19 via the "CMU COVID-19 Vaccine Ready” system https://www.cm-healthcare.net/cmucovidvaccine/
.
Thais can register with a Thai national ID card or foreigners with a Passport number.
If you do not have an ID card number or passport number in the central database system, please contact the head of the affiliated Faculty/Institute/Division/Center to inform them about your information.
.
Round 2: 1-14 June for all students from 2nd year and above, teaching staff, and personnel
.
Round 3: 20-30 June for 1st year students
.
Chiang Mai University teachers, staff, and students that have registered in another application are still able to register or cancel their vaccination appointment with Chiang Mai University.
.
The vaccination schedule and type of vaccine will be announced again after allocation from the Chiang Mai Province Public Health.
.
For more information, contact the head of your Faculty/Institute/Division/Center. Students can contact the Student Development Division via Facebook Messenger
https://www.facebook.com/sddcmu
.
Let’s create herd immunity and beat COVID-19
#CMUCare
#Together, we win.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ