แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "Mapping of Restorative Justice - An Empirical Approach"

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "Mapping of Restorative Justice - An Empirical Approach" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ

ด้วย The Singapore University of Social Sciences (SUSS) ขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "Mapping of Restorative Justice - An Empirical Approach" ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoDFgaqzkcCqnTlbeio0dSFQdmxshBG-58RLUIo-UTZZ44QQ/viewform รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ