แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tunghai University 2021 Summer Language and Culture Program(ONLINE) (หมดเขต 28 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tunghai University 2021 Summer Language and Culture Program(ONLINE) (หมดเขต 28 พ.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Tunghai University 2021 Summer Language and Culture Program(ONLINE) (หมดเขต 28 พ.ค. 2564)

ด้วย Tunghai University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Tunghai University 2021 Summer Language and Culture Program(ONLINE) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 27 สิงหาคม 2564 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีนโดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 900 USD ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. CV
2. Study Plan (Free Form)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้ และกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านมาที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ