แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hansei University Fall Semester 2021 (หมดเขต 24 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hansei University Fall Semester 2021 (หมดเขต 24 พ.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hansei University Fall Semester 2021 (หมดเขต 24 พ.ค. 2564)

ด้วย Hansei University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน Hansei University Fall Semester 2021 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี รวมถึงประบวนวิชาเอกต่างๆ ผู้เข้าร่วมโรงการจะได้การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Application Form

2. Copy of Passport

3. Three ID Photos

4. JPG File of ID Photo

5. Scanned of Bank Statement

6. Family Certificate

7. Recommendation Letter

8. Certificate of Enrollment

9. Official Transcript

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบและกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านมาที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ