แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนผู้ที่สนใจฟังบรรยาย Online หัวข้อ ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกฎหมายอากาศสะอาดสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

เชิญชวนผู้ที่สนใจฟังบรรยาย Online หัวข้อ ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกฎหมายอากาศสะอาดสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนผู้ที่สนใจฟังบรรยาย Online หัวข้อ ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกฎหมายอากาศสะอาดสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

เชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ ในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกฎหมายอากาศสะอาดสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร: Historical Development of the Clean Air Laws the United States and United Kingdom " ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
- Zoom ID 962 8981 8033
- FB Live ทางเพจศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช. https://www.facebook.com/lawcmuservices

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ