แสดงรายละเอียดข่าวMonash University ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุม ASEAN Symposium 2021: Re-imagining post-COVID education in the ASEAN region [SEC=OFFICIAL]

Monash University ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุม ASEAN Symposium 2021: Re-imagining post-COVID education in the ASEAN region [SEC=OFFICIAL] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Monash University ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุม ASEAN Symposium 2021: Re-imagining post-COVID education in the ASEAN region [SEC=OFFICIAL]

ด้วย Monash University ประเทศออสเตรเลียจะจัดการประชุม ASEAN Symposium 2021: Re-imagining post-COVID education in the ASEAN region [SEC=OFFICIAL] ในระบบออนไลน์ในวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 15.00 – 16.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นสำคัญของระบบการศึกษาที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน และเป็นเวทีในการแสวงหาความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างนักวิจัยของออสเตรเลียและนักวิจัยของภูมิภาคอาเซียนจึงขอความร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประขุมดังกล่าวโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ www.internationaleducation.gov.au ตามรายละเอียดดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ