แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Gunma University Online Summer Program 2021 (หมดเขต 10 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการ Gunma University Online Summer Program 2021 (หมดเขต 10 พ.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Gunma University Online Summer Program 2021 (หมดเขต 10 พ.ค. 2564)

ด้วย Gunma University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Gunma University Online Summer Program 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น และมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://qrgo.page.link/1wict สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ อีเมล law_ird@cmu.ac.th Facebook: International Relations Law CMU ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารการสมัคร

Application Form
Copy of academic transcript
Copy of Certificate of Enrollment (CoE)
Copy of Japanese or English Proficiency Test (ถ้ามี)คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ