แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 2 (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 2 (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 2 (ภาคพิเศษ)  ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษ

คณะนิติศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 2 (ภาคพิเศษ) จำนวน 28 คน เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ID : 819 764 1680 ตามเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องขณะสอบสัมภาษณ์ และให้เข้ามารายงานตัวก่อนเวลาสอบ 30 นาที


รายชื่อดังแนบ https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=32056คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ