แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia University Summer Session Online 2021 (หมดเขต 7 พ.ค. 2564 )

ประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia University Summer Session Online 2021 (หมดเขต 7 พ.ค. 2564 ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Sophia University Summer Session Online 2021 (หมดเขต 7 พ.ค. 2564 )

ด้วย Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Session Online in East Asian Studies 2021 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 โดยผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80 และมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL PBT 550 หรือ TOEFL iBT 79 หรือ IELTS 6.0 โดยมีค่าสมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้

1. คอร์ส ราคา 58,300 JPY
2. คอร์ส ราคา 106,600 JPY
3. คอร์ส ราคา 154,900 JPY (ไม่รวมค่าหนังสือ)

ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีจำนวนไม่ถึง 40 คน อาจยกเลิกการจัดโครงการ เอกสารการสมัครมีดังนี้

1. Academic Transcript
2. Passport Copy
3. Color Headshot
4. English Proficiency Test Score

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://cutt.ly/uvXrrcW และสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ