แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Online Summer Program 2021 (หมดเขต 28 เมษายน 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Online Summer Program 2021 (หมดเขต 28 เมษายน 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Online Summer Program 2021 (หมดเขต 28 เมษายน 2564)

ด้วย Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Summer Program 2021 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับหน่วยกิตจำนวน 3 หน่วยกิต

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form
2. Certificate of Enrollment
3. Official Transcript
4. Study Plan (Free Form in .DOC)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/2021/04/09/new3/

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์
อีเมล law_ird@cmu.ac.th Facebook page: International Relations Law CMU เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หมดเขตวันที่ 28 เมษายน 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ