แสดงรายละเอียดข่าวประกาศความคืบหน้าการสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์

ประกาศความคืบหน้าการสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศความคืบหน้าการสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น ทางคณะนิติศาสตร์จึงขอแจ้งเพื่อทราบเบื้องต้นโดยขอให้ผู้ปกครองและผู้สมัครสอบคอยติดตามประกาศจากคณะนิติศาสตร์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ภายในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบและมาตรการการควบคุมในสถานที่สอบที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ