แสดงรายละเอียดข่าว



เชิญชวน นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เชิญชวน นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวน นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาสามารถเข้าไปประเมินกระบวนวิชาและอาจารย์ ในระบบ http://sis.cmu.ac.th/ สำหรับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ตั้งแต่บัดนี้ - จนถึง 5 เม.ย. 64 ก่อนเวลา 16.30 น.

ลุ้นรับรางวัลมากมาย ประกาศผู้ได้รับรางวัล 8 เม.ย. 64 จำนวน 73 รางวัล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ