แสดงรายละเอียดข่าวพิธีส่งมอบตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

พิธีส่งมอบตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีส่งมอบตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะนิติศาสตร์ ได้มีพิธีส่งมอบตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ ในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์คนใหม่ โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับมอบเอกสารการดำเนินงานภายในคณะพร้อมกล่าวขอบคุณสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาของค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ และทีมบริหาร ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา พร้อมให้แนวทางการดำเนินงานในการขับลื่อนคณะฯต่อไป โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบตำแหน่งครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ