แสดงรายละเอียดข่าวคณบดีคณะนิติศาสตร์ รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง​ กระทรวงยุติธรรม

คณบดีคณะนิติศาสตร์ รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง​ กระทรวงยุติธรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะนิติศาสตร์ รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง​ กระทรวงยุติธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง​ กระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันสถาปนา กระทรวงยุติธรรม ครบ 130 ปี เมือวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ อาคารที่ว่าการกระทรวงยุติธรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ