แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดีกับ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ "นายภาษิต นรัตถรักษา"นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 632010100" ที่ได้รับรางวัล

- รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ "สาขาศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี"
- รางวัลสุวรรณหงษ์ทองคำ ด้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย "สาขาผู้ทำคุณ
ประโยชน์ ด้านวัฒนธรรมต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ"

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ