แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมเสวนาสถานการณ์ PM2.5 นโยบายที่ประเทศไทยต้องทำ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เชิญเข้าร่วมเสวนาสถานการณ์ PM2.5 นโยบายที่ประเทศไทยต้องทำ วันที่ 25 มีนาคม 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมเสวนาสถานการณ์ PM2.5 นโยบายที่ประเทศไทยต้องทำ วันที่ 25 มีนาคม 2564

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมฟังเสวนา “สถานการณ์ PM2.5 นโยบายที่ประเทศไทยต้องทำ” (Round Table Dialog on PM2.5 : Thailand Guiding Policy) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

โดย
1. สำรองที่นั่งฟังการเสวนา ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มช. ได้ทาง https://cmu.to/5WpvE (รับจำนวนจำกัด ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าฟังในวันที่ 23 มี.ค. 64 ทางเพจนี้)
2. รับชมผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Live ไม่ต้องลงทะเบียน
สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox หรือ โทร 053-942936

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ