แสดงรายละเอียดข่าวข่าวการรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวการรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวการรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 พ.ย. 2553 ค่ะ รายละเอียดขอขั้นตอนการสมัครและเอกสารที่ต้องใช้นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดได้จาก ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้หรือบอร์ดประชาสมพันธ์ของงานกิจการนักศึกษาค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ