แสดงรายละเอียดข่าวสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเชิญส่งผลงานด้านการศึกษาเพื่อรับรางวัล

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเชิญส่งผลงานด้านการศึกษาเพื่อรับรางวัล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเชิญส่งผลงานด้านการศึกษาเพื่อรับรางวัล

ด้วยแผนกการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย แจ้งขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาเพื่อรับรางวัลในโครงการ SEAMEO-Australia Education Links Award (SAELA) 2021 ภายใต้หัวข้อ “Education Innovations that Work: Enhancing Links between Southeast Asia and Australia ” โดยผู้ชนะการประกวดผลงานจะได้รับรางวัลเป็นจำนวนเงิน 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ