แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2565

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 10 - 12 เดือน สาขาที่รับสมัครมุ่งเน้นด้านการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนและนโยบาย ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลคะแนน TOEFL- iBT 71 หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป
4. อายุระหว่าง 30 - 55 ปี
5. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://application.fulbrightthai.org/
หมดเขตการรับสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ