แสดงรายละเอียดข่าวพบปะพูดคุยกับบุคลากรคณะนิติศาสตร์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาพนักงาน

พบปะพูดคุยกับบุคลากรคณะนิติศาสตร์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาพนักงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบปะพูดคุยกับบุคลากรคณะนิติศาสตร์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาพนักงาน

ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาพบปะพูดคุยกับบุคลากรคณะนิติศาสตร์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาพนักงาน ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 1201 (ห้องศาลจำลอง) บุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสภาพนักงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ