แสดงรายละเอียดข่าวโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดโครงการ Career Tracks ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เนรียนตามความสนใจในคณะที่ต้องการศึกษาต่อ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดโครงการ Career Tracks ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เนรียนตามความสนใจในคณะที่ต้องการศึกษาต่อ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดโครงการ Career Tracks ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เนรียนตามความสนใจในคณะที่ต้องการศึกษาต่อ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดโครงการ Career Tracks ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เนรียนตามความสนใจในคณะที่ต้องการศึกษาต่อ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 11.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ