แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเรียนชดเชย วิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ประกาศเรียนชดเชย วิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเรียนชดเชย วิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

ประกาศเรียนชดเชย วิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 ห้อง 1401 และจะมีการอัดผ่านซูมไปพร้อมกันด้วยค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ