แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวน ตอน 801 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวน ตอน 801 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวน ตอน 801 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวน ตอน 801 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

นักศึกษาที่เรียนทุกวันพุธ ให้มาเรียนในวันอาทิตย์ (ตอน 801) เวลา 16.30-19.30 น. หรือ วันเสาร์ (ตอน 802) เวลา 13.00-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ