แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Okayama EPOK 2021 Fall Application (หมดเขต 20 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Okayama EPOK 2021 Fall Application (หมดเขต 20 เม.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Okayama EPOK 2021 Fall Application (หมดเขต 20 เม.ย. 2564)

ด้วย Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน Okayama EPOK 2021 Fall Application สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ 2 คนต่อปี

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Statement of Purpose

2. Certificate of Health

3. Letter of Recommendation

4. Copy of Passport

5. Official Transcript

6. Photo

7. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL PBT 500, iBT 61 , IELTS 5.5 TOEIC 580 ขึ้นไป

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://e-apply.jp/n/okayama-u-epok/guide/index.html และ http://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/epok/timeseriestable_epok.html

นักศึกษาที่สนใจสมัครโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ