แสดงรายละเอียดข่าวมอบหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรคณะนิติศาสตร์

มอบหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรคณะนิติศาสตร์

คุณศรุดา จำนงประโคน ศิษย์เก่านิติศาสตร์ มอบหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้รับมอบสิ่งของสนับสนุนดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ