แสดงรายละเอียดข่าว



ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2021 ณ National Dong Hwa University (หมดเขต 22 มี.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2021 ณ National Dong Hwa University (หมดเขต 22 มี.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2021 ณ National Dong Hwa University (หมดเขต 22 มี.ค. 2564)

ด้วย National Dong Hwa University ไต้หวัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา National Dong Hwa University Fall Semester 2021

- กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2564 - มกราคม 2565
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตัวเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Study Plan
2. Certificate of Enrollment
3. A Copy of Passport
4. Official Transcript
5. 35 x 45 mm Photo

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oia.ndhu.edu.tw/visiting-student/inbound-%20exchange/inbound-ex-admissions และ https://cmu.to/g41DX

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ และกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านมาที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ