แสดงรายละเอียดข่าวชุดเอกสารเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ชุดเอกสารเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชุดเอกสารเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1

ชุดเอกสารเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1
"องค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย"
.
ดูเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดได้ที่ : https://bit.ly/2NDd8hp
.
#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า #OTCC
#กฎหมายการเเข่งขันทางการค้า

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ