แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการประสานงานมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาวิชาต่างๆ (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/proprams/2022-tgs ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ