ประชาสัมพันธ์ ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการประสานงานมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาวิชาต่างๆ (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/proprams/2022-tgs ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ