แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ LIVE WEBINAR - Education, Sustainability & Global Citizenship - present & future challenges under the “new normal”

ประชาสัมพันธ์ LIVE WEBINAR - Education, Sustainability & Global Citizenship - present & future challenges under the “new normal” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ LIVE WEBINAR - Education, Sustainability & Global Citizenship - present & future challenges under the “new normal”

ด้วย POLYTECHNIC INSTITUTE OF BEJA, BEJA, Portugal ประชาสัมพันธ์สัมมนาออนไลน์ LIVE WEBINAR ในหัวข้อ Education, Sustainability & Global Citizenship - present & future challenges under the “new normal”

- กำหนดการ:
February, 25 by 17h.30 pm (GMT - London/Lisbon Time)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30 pm. (GMT+7, Bangkok Time)

- รับชมได้ที่ : https://videoconf-colibri.zoom.us/j/88082971321?pwd=MCtHNGd2N1JRRnBoeFJ6NDBNK0xpQT09

(ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามโปสเตอร์ที่แนบมาพร้อมนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ