ประชาสัมพันธ์ LIVE WEBINAR - Education, Sustainability & Global Citizenship - present & future challenges under the “new normal”

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ LIVE WEBINAR - Education, Sustainability & Global Citizenship - present & future challenges under the “new normal”

ด้วย POLYTECHNIC INSTITUTE OF BEJA, BEJA, Portugal ประชาสัมพันธ์สัมมนาออนไลน์ LIVE WEBINAR ในหัวข้อ Education, Sustainability & Global Citizenship - present & future challenges under the “new normal”

- กำหนดการ:
February, 25 by 17h.30 pm (GMT - London/Lisbon Time)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30 pm. (GMT+7, Bangkok Time)

- รับชมได้ที่ : https://videoconf-colibri.zoom.us/j/88082971321?pwd=MCtHNGd2N1JRRnBoeFJ6NDBNK0xpQT09

(ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามโปสเตอร์ที่แนบมาพร้อมนี้