ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 รอบที่ 1

ข่าวอบรม / สัมมนา / ประชุมทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 3) รอบที่ 1
กรุณา คลิก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1613633379.pdf


สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ กำหนดการรับสมัคร ดังนี้

>>> สำหรับผู้ไม่มีวุฒินิติศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.
>>> สำหรับผู้มีวุฒินิติศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31812