แสดงรายละเอียดข่าวแบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

ผู้สมัครขอรับทุนดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ไฟล์ประกอบข่าว และส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและเอกสารมาที่ Email.lawcmu.edservice@gmail.com ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ