แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

ผู้สมัครขอรับทุนดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ไฟล์ประกอบข่าว และส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและเอกสารมาที่ Email.lawcmu.edservice@gmail.com ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2564