ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300 ตอน 001 /801 และ กระบวนวิชา 177352 ตอน 001/802 ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300 ตอน 001 /801 และ กระบวนวิชา 177352 ตอน 001/802  ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร

ประกาศงดสอน

กระบวนวิชา 177300 ตอน 001/801
กระบวนวิชา 177352 ตอน 001/802
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร