แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300 ตอน 001 /801 และ กระบวนวิชา 177352 ตอน 001/802 ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300 ตอน 001 /801 และ กระบวนวิชา 177352 ตอน 001/802 ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177300 ตอน 001 /801 และ กระบวนวิชา 177352 ตอน 001/802  ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร

ประกาศงดสอน

กระบวนวิชา 177300 ตอน 001/801
กระบวนวิชา 177352 ตอน 001/802
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สอน อ.ดร.กฤษณ์พชร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ