ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ข่าวรับสมัคร

ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 27 พ.ย. 2563 เรื่องประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อคัดเลอกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E320035, E320036, E320037 และ E320039 จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 41,000 บาท นั้น

บัดนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว สามารถดูผลการคัดเลือได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว