แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจาก JINDAL GLOBAL LAW SCHOOL (JGLS) ประเทศอินเดีย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจาก JINDAL GLOBAL LAW SCHOOL (JGLS) ประเทศอินเดีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจาก JINDAL GLOBAL LAW SCHOOL (JGLS) ประเทศอินเดีย

Recruitment of Faculty members จาก JINDAL GLOBAL LAW SCHOOL, O.P. JINDAL GLOBAL UNIVERSITY, SONIPAT, DELHI NCR, INDIA (FALL 2021)

JINDAL GLOBAL LAW SCHOOL (JGLS) ประเทศอินเดีย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น: ศึกษาจบปริญญาโท ด้านกฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังจะจบการศึกษาในปี 2021 + สามารถเริ่มงานได้กลางปีนี้

วิธีการสมัคร: ส่ง CV + เอกสารประกอบการสมัคร โดยอีเมลไปที่ HR@JGU.EDU.IN

ปิดรับสมัคร: 15 กุมภาพันธ์ 2021

สอบถามข้อมูล+ รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม: https://jgu.edu.in/ , https://jgu.edu.in/jgls/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ