แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Ochanomizu University Exchange Program Fall Semester

ประชาสัมพันธ์ Ochanomizu University Exchange Program Fall Semester - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Ochanomizu University Exchange Program Fall Semester

ด้วย Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Ochanomizu University Exchange Program Fall Semester สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

- จัดขึ้นระหว่างตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ 1 คนต่อ 1 ภาคการศึกษา ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application for Exchange Students (Form 1)
2. Recommendation Letter (Form 2)
3. Study/research plan (Form 3)
4. Photocopy of Passport (ID page)
5. Academic transcript
6. Photo (40mmx30mm, backgroundless, clear and taken from the font)

- หมดเขตรับสมัคร 22 มีนาคม 2564

นักศึกษาที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ