แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัคร ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2564 ที่
https://www.grad.cmu.ac.th/


หลักสูตรปริญญาโท
https://www.law.cmu.ac.th/site/course/master/?fbclid=IwAR2bOWP5n2QIC7pH2tMSFdi8u6eVrZ5wRnjanThe2UyId6Nw3OZhMBn4L0Q/


หลักสูตรปริญญาเอก
https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1605843630.pdf/

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1610698248.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ