แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา The 2nd China Microsatellite Symposium

ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา The 2nd China Microsatellite Symposium - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา The 2nd China Microsatellite Symposium

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สตช.) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การบรรยายผ่านวิดิโอของการประชุมสัมมนา The 2nd China Microsatellite Symposium

- จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์
- ภายใต้หัวข้อ “Aerospace Science and Technology ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://www.microsatchina.com

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1_Q5AuwRsEXKgSKyquOmyRJSta88LkiU5?usp=sharing

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ