แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ IIE Refugee EdTech Program - edX MicroMasters®

ประชาสัมพันธ์โครงการ IIE Refugee EdTech Program - edX MicroMasters® - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ IIE Refugee EdTech Program - edX MicroMasters®

ด้วย Institute of International Education (IIE) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ IIE Refugee EdTech Program - edX MicroMasters® ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาพลัดถิ่น และผู้ลี้ภัย ให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาออนไลน์ได้จากทุกที่ทั่วโลก โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร MicroMasters® certificate และสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตามเงื่อนไขที่ IIE กำหนด

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเช่น คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรที่เปิดสอน วิธีการสมัคร ทุนการศึกษา ฯลฯ ที่ https://qrgo.page.link/qaYqj และสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 26 มกราคม 2564

Photo Credit: Facebook page IIE PEER

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ