แสดงรายละเอียดข่าวThe Embassy of Canada ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Women’s Day

The Embassy of Canada ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Women’s Day - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Embassy of Canada ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Women’s Day

The Embassy of Canada ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม International Women’s Day กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยขอเชิญชวนนักศึกษาอายุระหว่าง 18 - 25 ปี สมัครเป็น Ambassadors for a Day เพื่อเรียนรู้ชีวิตของนักการทูต

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งวิดีโอความยาว 3 นาทีเพื่อพูดถึงบทบาทของตนเองในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อสตรีและเด็กหญิงในสังคม ทั้งนี้สามารถส่งคลิปวิดิโอดังกล่าวได้ที่ AmbassadorForADayThailand@gmail.com และจะต้องโพสคลิปดังกล่าวบน Social Media ได้แก่ Facebook, Youtube, Instagram หรือ Twitter
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ stuart.shaw@international.gc.ca
https://www.facebook.com/CanadainThailand/videos/1027549244418382

หมดเขตรับสมัคร February 15 at 23:59 (11:59 pm), Bangkokคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ