แสดงรายละเอียดข่าว2021 Taiwan Scholarship Program for Thai students

2021 Taiwan Scholarship Program for Thai students - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2021 Taiwan Scholarship Program for Thai students

รัฐบาลไต้หวันมอบ “MOE Taiwan Scholarship Program” สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี โท หรือเอก สามารถสมัครมหาวิทยาลัยและสาขาใดก็ได้ในประเทศไต้หวัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลารับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564

จำนวนทุน : 18 ทุน (ปริญญาตรี โทและเอก)

เงินทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน : 40,000 NTD/ ภาคการศึกษา
(มหาวิทยาลัย 37 แห่งมอบทุนค่าเล่าเรียนสนับสนุนเพิ่มเติม)

เงินรายเดือน
- ระดับปริญญาตรี 15,000 NTD/ เดือน
- ระดับปริญญาโทและเอก 20,000 NTD/ เดือน

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดจากลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้

- เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/3939.html

- เวอร์ชั่นภาษาจีน
https://www.roc-taiwan.org/th/post/13939.html

**สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนเพิ่มเติม**

- หน่วยงานผู้ดูแลทุนรัฐบาลไต้หวันในประเทศไทย
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
(ฝ่ายการศึกษา)

Line : @TTedu
โทรศัพท์ 02-119-3555 หรือ 02-119-3599 ต่อ 202 หรือ 203

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ