แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ROUND TABLE DISCUSSION ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS”

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ROUND TABLE DISCUSSION ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ROUND TABLE DISCUSSION ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS”

ด้วย International Islamic University Malaysia (IIUM) ประเทศมาเลเซีย จะจัดกิจกรรม “ROUND TABLE DISCUSSION ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS” (สนทนาโต๊ะกลมในหัวข้อเกี่ยวกับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์) รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

- วันที่ 21 มกราคม 2564
- เวลา 10:00 -12:00 น.
- กิจกรรมรูปแบบออนไลน์
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และรับ E- Certificate จาก IIUM สำหรับผู้เข้าร่วมงาน

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และโปรดติดต่อ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ